Medicin

AMPIKYY 50 mg tabl 3 fol

Ampikyy används som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick.

Användningsändamål:
Ampikyy används som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Dess verksamma ämne är hydrokortison, som lindrar smärta orsakad av bett och stick, lindrar känslan av värme samt minskar rodnad och svullnad. Ampikyy används endast som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Efter detta ska man genast uppsöka läkare.

Dosering:
Engångsdosen tas med liten mängd vätska så fort som möjligt efter bettet/sticket
0-5 år 1 tablett
5-15 år 2 tabletter
över 15 år 3 tabletter
Överdrivet intag av vätska under den följande halvtimmen ska undvikas, eftersom en del av patienterna kan kasta upp
Tabletterna tas som engångsdos så fort som möjligt efter att bettet/sticket inträffat


Bör observeras:
En patient som blivit biten av huggom eller fått ett allvarligt insektstick ska sedan vårdas av läkare
Läke
Aktiv ingrediens:
hydrokortisoni
Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Produkten finns på lager
6,29 €
Ampikyy används som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Dess verksamma ämne är hydrokortison, som lindrar smärta orsakad av bett och stick, lindrar känslan av värme samt minskar rodnad och svullnad. Ampikyy används endast som första hjälp vid reaktioner förorsakade av huggormsbett samt bi- och getingstick. Efter detta ska man genast uppsöka läkare.
Engångsdosen tas med liten mängd vätska så fort som möjligt efter bettet/sticket
0-5 år 1 tablett
5-15 år 2 tabletter
över 15 år 3 tabletter
Överdrivet intag av vätska under den följande halvtimmen ska undvikas, eftersom en del av patienterna kan kasta upp
Tabletterna tas som engångsdos så fort som möjligt efter att bettet/sticket inträffat
50mg hydrokortison
En patient som blivit biten av huggom eller fått ett allvarligt insektstick ska sedan vårdas av läkare
Läkemedlet är inte tänkt för långvarigt bruk eller för att behandla vanliga allergiska besvär
Hydrokortison som engångsdos har inga kända interaktioner med andra läkemedel
Hydrokortisonin som engångsdos orsakar oftast inga biverkningar
Läs mer om biverkningar i bipacksedeln
När man tar Ampikyy som engångsdos kan man använda läkemedlet under graviditet och amning
Läs övriga råd gällande läkemedelsanvändning under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)