Dosdispensering

Vi levererar läkemedel också dosdispenserade.

Med hjälp av den maskinella dosdispenseringen uppdelas läkemedlen i färdiga dagsdoser för två veckor. Det är lättare att komma ihåg sina mediciner då de är uppdelade i doseringspåsar, speciellt då man använder många olika läkemedel.

Före påbörjandet av dosdispensering granskas kundens hela medicinering tillsammans med läkaren. På detta vis kan man försäkra sig över att mediciner, utskrivna vid olika tidpunkter och mot olika symptom inte är sinsemellan oförenliga, eller också avskaffa eventuellt onödiga mediciner från medicineringen.

Mängden av läkemedelförlust minskar tack vare dosdispenseringen då läkemedlen köps in för bara två veckor åt gången. I fall att läkemedlet av någon anledning inte visar sig passligt för kunden och måste bytas ut, blir kunden inte med oanvända läkemedel. Detta resulterar i besparningar även för kunden.