Medicin

ASPIRIN 500 mg tabl 20 fol

Aspirin innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra (ASA). Aspirin används tillfälligt som febernedsättande och för att behandla smärta och värk. Sådana värktillstånd är exempelvis huvudvärk, tandvärk menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt vid influensa.

Användningsändamål:
Aspirin innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra (ASA). Aspirin används tillfälligt som febernedsättande och för att behandla smärta och värk. Sådana värktillstånd är exempelvis huvudvärk, tandvärk menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt vid influensa.

Dosering:
Ta tabletten helst i samband med måltid och ett glas vatten
Åt vuxna och 16 år fyllda ges 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet
9-15-åringar: 1 tablett högst 3 gånger i dygnet
5-8-åringar: 1/2 tablett högst 3 gånger i dygnet
3-4-åringar: 1/4 tablett vid behov, högst 3 gånger i dygnet


Bör observeras:
Regelbunden användning och användning hos barn under 3 år endast på läkarordination.
Aspirin rekommenderas inte i första hand so
Aktiv ingrediens:
asetyylisalisyylihappo
Paketstorlek:
20 fol
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Produkten finns på lager
5,29 €
Aspirin innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra (ASA). Aspirin används tillfälligt som febernedsättande och för att behandla smärta och värk. Sådana värktillstånd är exempelvis huvudvärk, tandvärk menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt vid influensa.
Ta tabletten helst i samband med måltid och ett glas vatten
Åt vuxna och 16 år fyllda ges 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet
9-15-åringar: 1 tablett högst 3 gånger i dygnet
5-8-åringar: 1/2 tablett högst 3 gånger i dygnet
3-4-åringar: 1/4 tablett vid behov, högst 3 gånger i dygnet
500mg acetylsalicylsyra
Regelbunden användning och användning hos barn under 3 år endast på läkarordination.
Aspirin rekommenderas inte i första hand som febernedsättande läkemedel åt barn och unga under 18 år.
Använd inte utan läkarordination ifall du har skador i mag-tarmkanalen eller en ökad blödningsbenägenhet.
Acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken vilket man måste ta i beaktande vid kirurgiska ingrepp.
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.
Smärta i övre buken, illamående, kräkning, sår och blödningar i mag-tarmkanalen
En förlängd blödningstid, då sår kan blöda längre än normalt
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet ifall du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar
Preparatet hör till den grupp av läkemedel (antiinflammatoriska läkemedel) som kan försvåra chansen att bli gravid
Läs övriga råd om användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)