Medicin

ASPIRIN ZIPP 500 mg rakeet 20 kpl

Aspirin Zipp innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra. Aspirin Zipp är ett värk- och febernedsättande läkemedel mot huvudvärk, rygg- och ledvärk, muskelvärk och mot feber.

Användningsändamål:
Aspirin Zipp innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra. Läkemedlet är enkelt att inta var som helst, eftersom granulaten smälter på tungan utan vatten. Aspirin Zipp är ett värk- och febernedsättande läkemedel mot huvudvärk, rygg- och ledvärk, muskelvärk och mot feber. Läkemedlet kan även användas mot menstruationssmärtor och för att lindra influensasymtom såson huvudvärk och feber. Granulaten är sockerfria och smakar apelsin och kola. De produkter som finns i Aspirin serien är den vanliga Aspirin tabletten, Aspirin Zipp i granulatform och Aspirin C brustablett.

Dosering:
För vuxna 1-2 dospåsar (500 mg – 1000 mg) med 4-8 timmars mellanrum
Maxdosen 8 dospåsar (4 gram) per dygn får inte överskridas
Barn över 12 år: Engångsdosen är 1 dospåse (500 mg)
Dosen kan vid behov upprepas efte
Aktiv ingrediens:
asetyylisalisyylihappo
Paketstorlek:
20 kpl
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Produkten finns på lager
9,20 €
Aspirin Zipp innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra. Läkemedlet är enkelt att inta var som helst, eftersom granulaten smälter på tungan utan vatten. Aspirin Zipp är ett värk- och febernedsättande läkemedel mot huvudvärk, rygg- och ledvärk, muskelvärk och mot feber. Läkemedlet kan även användas mot menstruationssmärtor och för att lindra influensasymtom såson huvudvärk och feber. Granulaten är sockerfria och smakar apelsin och kola. De produkter som finns i Aspirin serien är den vanliga Aspirin tabletten, Aspirin Zipp i granulatform och Aspirin C brustablett.
För vuxna 1-2 dospåsar (500 mg – 1000 mg) med 4-8 timmars mellanrum
Maxdosen 8 dospåsar (4 gram) per dygn får inte överskridas
Barn över 12 år: Engångsdosen är 1 dospåse (500 mg)
Dosen kan vid behov upprepas efter 4-8 timmar, men högst 3 gånger i dygnet
Dosgranulaten hälls direkt på tungan och granulaten låts smälta i munnen innan de sväljs ner
Vatten behöver alltså inte drickas i samband med intag av läkemedlet
500mg acetylsalicylsyra
Endast på läkarordination åt barn under 12 år och vid användning längre än 5 dygn
Acetylsalicylsyrepreparat rekommenderas inte som ett förstahands febernedsättande läkemedel åt barn eller unga
Läkemedlets lindrande effekt på värk börjar tidigast efter 20 minuter
Granulaten ska helst tas efter måltid
Användningen av acetylsalicylsyra måste sluta flera dagar innan en planerad operation
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Eftersom läkemedlet påverkar blodets koaguleringsfunktion kan eventuella sår blöda längre än normalt
Det är inte känt hur ofta dessa biverkningar förekommer: mag-tarmkanalens symtom, såsom matsmältningsbesvär och magsmärtor, illamående, diarré, kräkning
Läs mer om eventuella biverkningar i bipacksedeln
Användning av läkemedlet under graviditet och amning bör alltid diskuteras med läkare först
Läs närmare instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)