Nätbutikens användnings- och leveransvillkor

I kraft börjande från 01.06.2019.

1.       Allmänt

Apotekets namn: Söderkullan Apteekki - Söderkulla Apotek

FO-nummer: 1833314-5

Epost: soderkullan.apteekki(at)apteekit.net

Besöksadress: Amiralsvägen 4, 01150 Söderkulla

Telefonnummer: 09 2721496

Apotekets nätbutik säljer varor till företag och privatpersoner. Av minderårig kund kan krävas förmyndarens tillstånd och att en minderårig kan betala i nätbutiken endast med nätbetalning. Apoteket är skyldig att övervaka bland annat till vem produkterna säljs och även det att köparna av produkterna uppfyller åldern som krävs. Av denna orsak kan apoteket i vissa fall fråga efter och insamla kundernas personbeteckningar enligt personuppgiftslagen och på det sätt som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen.

Apoteket har rätt att ändra leveransvillkoren ensidigt. Bekanta dig med leveransvillkoren före du beställer från vårt nätapotek.  

2.       Produkter och pris

Produkterna och tjänsternas pris samt egenskaper presenteras på nätsidorna. Priserna inkluderar i kraft varande moms. Momssatsen kan variera enligt beställd produkt eller tjänst. Anmälda priserna är i kraft hittills eller enligt tiden som står i produktinformationen. Om ett felaktigt pris i nätbutiken skiljer märkbart från det verkliga priset, så att kunden borde ha förstått att priset är fel, binder inte det felaktiga priset apoteket.

3.       Beställandet

Beställningen sker genom att flytta valda produkterna till inköpskorgen. I samband med beställningen bör beställaren meddela namn, adress, epost och ett telefonnummer till vilket det går att skicka ett sms. Kunden väljer i samband med beställandet om hon/han vill att apoteket tar kontakt för läkemedelsinformation eller inte. För vissa egenvårdsmediciner som kräver obligatorisk läkemedelsinformation har kunden inte rätt att vägra ta emot läkemedelsinformationen.  Köp av nikotinprodukter kräver 18 års ålder. Åldern granskas automatiskt av registrerade kunder, av icke registrerade kunder krävs stark identifiering vid inköpskorg-stadiet. I samband med receptmedicinbeställning krävs (Fimea föreskrift Apotekens webbtjänst 2/2011) en stark elektronisk identifiering. På basen av det får apoteket kundens personbeteckning. I samband med receptmedicin beställning tar apoteket alltid kontakt med kunden för att gå igenom receptbeställningen.    

Beställningarnas ankomstavi skickas per epost- eller sms. Kunden ansvarar för att de uppgifter kunden har markerat i beställningsblanketten är korrekta och fullständiga.

Orderbekräftelse

Efter att beställningen lyckats skickas kunden per epost en orderbekräftelse som innehåller väsentlig information om beställningen och info om användning av ångerrätt.

Apoteket förbehåller rätten att inte godkänna beställningar av motiverade orsaker. Om vi inte av någon anledning kan bekräfta din beställning, meddelar vi om det så fort som möjligt.

Betalning och betalningsmetoder

Uppköpen betalas i varukorgen med valbara betalningsmetoder. I apotekets nätbutik är följande betalningsmetoder i bruk:

Nätbankbetalning (alla finländska bankerna), kreditkortbetalning (Visa, MasterCard, American Express) och betalning i apoteket.

Betaltjänsten upprätthålls av Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Du har tillgång till alla finska bankers betalningsknappar.

Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Paytrail Oyj betalningsvillkor kan du läsa om här (på finska).

Leverans och leveranskostnader

Leveranskostnaderna inkluderar försändelse- och förpackningskostnader. Du kan se din beställnings olika leveransalternativ och kostnaderna i inköpskorgen. Leveranstiden beror på det valda leveranssättet och produktens tillgänglighet.

Apoteket har följande leveransmetoder:  

Hämtning på apoteket, hämtning från apotekets paketautomat. Ifall kunden väljer hämntning från paketautomaten skall beställningen betalas i förhand i nätbanken. Produkter som kräver kylförvaring kan hämtas på apoteket eller från apotekets paketautomat.

 

 4.       Konsumentkundens ångerrätt

Du har ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd (38/1978) på produkter som beställts från apotekets webbtjänst. Varorna som returneras skall vara i orginalförpackning, i försäljningsskick, oanvända och oförändrade. Det är ingen returrätt på läkemedel, utom i fall av produktfel. Detta beror på att läkemedel inte får återförsäljas (konsumentskyddslagen 38/1978 6. kapitel 16 § 4.)

Returen sker genom att göra en anmälan inom 14 dagar efter emottagning av varan eller tjänsten. Returneringsanmälan kan göras via returblankett eller fristående till exempel per epost.

Ångerrätten gäller inte företag eller samfund utan skilt kontrakt.

Ifall kunden använt varan, ansvarar hon/han för varans värdesänkning. Ifall varan har märkbart ändrat eller minskat har apoteket rätt att ta betalt beloppet som motsvarar värdesänkningen.  Ifall varan på grund av användning blivit inte försäljningsbar kan apoteket vägra returnera summan kunden har betalat.

Undantag till returrätten

Enligt konsumentskyddslagen finns inte returrätt för förseglade varor, som av hälso- eller hygieniska orsaker inte kan returneras, ifall förseglingen är bruten. Dessa är bland annat mediciner, kosmetik, kontaktlinser och till sexual hälsa relaterade produkter.

Enligt konsumentskyddslagen finns ingen returrätt för inviduellt framställda produkter.

Returanvisning

Returen är gratis för konsumentkunder.

Varorna skall förpackas så att de inte går sönder under transporten. Varan kan returneras per post och av försändelsen lönar det sig att be ett kvitto, med vilken returen kan bevisas. Returadress;

Söderkulla apotek, Amiralsvägen 4, 01150 Söderkulla

Tjänster

Konsumentkunden kan avbryta Serviceavtalet 14 dagar efter det att Serviceavtalet har ingåtts.

Leveransen av tjänsten kan börja efter att bekräftelsen har levererats innan utträdesperiodens utgång, om konsumentkunden har lämnat en uttrycklig begäran om detta. Det finns ingen avbeställningsrätt om tjänsten har utförts fullt ut innan avbokningsperiodens utgång och kunden har varit medveten om förlusten av uppsägningsrätten.

Genom att beställa tjänsten från apotekets nätapotek anses beställningen vara en uttrycklig begäran om att starta tjänsten före avbeställningsrätten slutar, och kunden informeras om bortfallet av avbeställningsrätten i orderbekräftelsen och accepterar dessa villkor.

Returnering av betalning

Köpepriset returneras till konsument-kunden senast 14 dagar efter att returneringsanmälan har emottagits. Apoteket har rätt att avstå från att återbetala avgiften tills varan har returnerats eller kunden har visat att hon/han skickat varan tillbaka till exempel på basen av ett returkvitto.

 Vi betalar tillbaka med samma betalsätt som kunden använt.

5.       Reklamering

Om varan försvunnit eller gått sönder under transporten, den motsvarar inte beställningen eller är felaktig, ta kontakt med apoteket. En snabb kontakt gör det lättare att undersöka saken.

Nätbutikens 14 dagars returrätt begränsar inte konsument-kundens rätt att anmärka om fel efter det. Ifall kunden fått en felaktig eller fel produkt eller tjänst ansvarar apoteket för felet enligt konsumentskyddslagen. Apoteket har ansvar för den felaktiga produktens returkostnader och andra obligatoriska fodringar enligt konsumentskyddslagen.

Kundtjänst

Vår personal hjälper dig med frågor gällande din beställning.

Epost: soderkullan.apteekki(at)apteekit.net

Telefonnummer: 09 2721496

 

Ansvarsbegränsning

Apoteket ska inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada relaterad till beställning, leverans, produkt eller tjänst, förutom på grund av obligatoriska skyldigheter enligt konsumentskyddslagen eller annan lag.

Reklamation och lösning av tvister

Om tvisten om avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumentkunden hänskjuta ärendet till konsumenttviststyrelsen (www.kuluttajariita.fi). Innan saken tas till konsumenttviststyrelsen måste konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konsumentkunden kan också välja att inleda tvistlösning genom online-tvistlösningsforum (ODR). För mer information, besök European Consumer Center, www.ecc.fi.

För mer information om konsumenternas rättigheter vid online shopping, besök Finlands konkurrens- och konsumentmyndighets webbplats på www.kkv.fi

Vid tvister gäller finsk lagstiftning och tvistens behörighetsplats bestäms av finsk lag.

6.       Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkoren. Kunden bör före beställandet bekanta sig med då i kraft varande leveransvillkoren.

Apoteket behandlar alla kunduppgifter konfidentiellt.