Medicin

NICORETTE ICEMINT imeskelytabletti 2 mg 80 kpl

Nicorette Icemint används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion.

Användningsändamål:
Nicorette Icemint används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion. Nicorette Icemint kan hjälpa dig sluta röka helt eller minska rökningen före totalt rökstopp. 2 mg:s sugtabletter passar för rökare som har rökt 20 cigaretter eller mindre per dygn. Den diskreta sugtabletten passar även då tuggummi eller inhalator inte kan användas. Under 18-åringar endast enligt rekommendation av personal inom sjukvården.

Dosering:
En sugtablett får smälta långsamt i munnen, då tas nikotinet upp via munslemhinnorna i blodomloppet
Flytta sugtabletten med jämna mellanrum från den ena sidan av munnen till den andra tills den har löst upp sig helt
Sugtabletten ska inte tuggas eller sväljas
Dygnsdosen är vanligen 8–12, högst 15 sugtabletter per dygn
Se noggrannare doseringsanvisningar från bipacksedeln


Bör observeras:
Man ska använda sugt
Aktiv ingrediens:
nikotiini
Paketstorlek:
80 kpl
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Produkten finns på lager
20,42 €
Nicorette Icemint används för att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär vid rökstopp eller rökreduktion. Nicorette Icemint kan hjälpa dig sluta röka helt eller minska rökningen före totalt rökstopp. 2 mg:s sugtabletter passar för rökare som har rökt 20 cigaretter eller mindre per dygn. Den diskreta sugtabletten passar även då tuggummi eller inhalator inte kan användas. Under 18-åringar endast enligt rekommendation av personal inom sjukvården.
En sugtablett får smälta långsamt i munnen, då tas nikotinet upp via munslemhinnorna i blodomloppet
Flytta sugtabletten med jämna mellanrum från den ena sidan av munnen till den andra tills den har löst upp sig helt
Sugtabletten ska inte tuggas eller sväljas
Dygnsdosen är vanligen 8–12, högst 15 sugtabletter per dygn
Se noggrannare doseringsanvisningar från bipacksedeln
2mg nikotin
Man ska använda sugtabletterna i åtminstome 3 månader, så att vanan att röka försvinner
Efter detta kan man gradvis minska den dagliga dosen
Avsluta behandlingen när dosen minskat till 1-2 sugtabletter per dygn
Syrliga drycker såsom kaffe, juice eller läskedrycker kan minska upptaget av nikotin i munhålan
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Rökstopp kan i sig orsaka symtom såsom yrsel, huvudvärk, sömnstörningar, hosta och flunsaliknande symtom
Mycket vanliga biverkningar är illamående, irritation i mun/svalg och tunga
Vanliga biverkningar är hosta, halsont, yrsel, huvudvärk, retlighet, ångest, sömnstörningar inklusive onormala drömmar
Se fler ovanligare biverkningar i bipacksedeln
Nikotin påverkar fostret och övergår i bröstmjölken
Om du är gravid eller ammar, diskutera med personal inom sjukvården förrän du börjar använda Nicorett
Fler instruktioner gällande användning av preparatet under graviditet och amning finns listade i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)