Medicin

NICOTINELL MINT 2 mg imeskelytabl 96 fol

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak.

Användningsändamål:
För behandling av tobaksberoende genom lindring av abstinenssymtom så som rökbegär, vilket underlättar rökavvänjning eller tillfällig rökreduktion hos rökare som är motiverade att sluta röka. Det slutliga målet är att tobaksanvändningen ska upphöra permanent.. Styrkan på 2 mg används när starka abstinenssymtom uppvisas.

Dosering:
Nicotinell Mint 2 mg sugtablett är avsedd för rökare med starkt till väldigt starkt nikotinberoende och till dem som tidigare misslyckats sluta röka med nikotinersättningsmedel.
Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende
Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka
I början bör 1 sugtablett tas varje till varannan timme. Den vanliga doseringen är 8–12 sugtabletter per dag.
Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett är den maximala dagliga dosen 15 sugtabletter.
Se noggrannare doseringsdirektiv och st
Aktiv ingrediens:
nikotiini
Paketstorlek:
96 fol
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Produkten finns på lager
27,29 €
För behandling av tobaksberoende genom lindring av abstinenssymtom så som rökbegär, vilket underlättar rökavvänjning eller tillfällig rökreduktion hos rökare som är motiverade att sluta röka. Det slutliga målet är att tobaksanvändningen ska upphöra permanent.. Styrkan på 2 mg används när starka abstinenssymtom uppvisas.
Nicotinell Mint 2 mg sugtablett är avsedd för rökare med starkt till väldigt starkt nikotinberoende och till dem som tidigare misslyckats sluta röka med nikotinersättningsmedel.
Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende
Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka
I början bör 1 sugtablett tas varje till varannan timme. Den vanliga doseringen är 8–12 sugtabletter per dag.
Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett är den maximala dagliga dosen 15 sugtabletter.
Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka från tabell i bipacksedeln
2mg nikotin
Sura drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) kan minska upptaget av nikotin från munslemhinnan
För att få bästa möjliga effekt bör sådana drycker undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta läkare eller apotek
Nicotinell Mint sugtablett kan orsaka biverkningar liknande de som uppträder när nikotin administreras genom rökning
Yrsel, huvudvärk, hosta och insomni (dessa biverkningar kan också bero på abstinenssymptom vid rökavvänjning), illamående, hicka, magsymptom som t ex flatulens, kräkningar, stomatit, ömhet i munhåla, övre buksmärta, diarré, muntorrhet, förstoppning, faryngit, smärta i svalget
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Nikotin påverkar fostret, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under graviditet
Nikotin går över i modersmjölken, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under amning
Se noggrannare direktiv angående användande av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)