SYYLEND ORIGINAL 5 ML

SyylEnd är en lösning för behandling av vårtor i händerna, fötterna och kroppen. Hjälper kroppen till att torka av vårtorna och avstöta dem.

Användningsändamål:
SyylEnd är en lösning för behandling av vårtor i händerna, fötterna och kroppen. Hjälper kroppen till att torka av vårtorna och avstöta dem.

Dosering:
1. Håll flaskan stadigt, öppna försiktigt det barnsäkra locket, tvinga den brytsäkra ringen vid första användningen, och innan du drar ut penseln, låt penseln försiktigt rinna av på insidan av flaskans öppning i cirka 1 sekund för att ta bort överskottet av lösningen från penseln. Var uppmärksam på att lösningen får rinna av inne i flaskan och inte utanför.
2. Pensla sedan två gånger och stryk vårtan med penseln i en sekund varje gång. Var försiktig så att du inte vidrör den omgivande huden.
Upprepa behandlingen en gång per vecka.
Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Barn under 4 år kan behandlas med SyylEnd ORIGINAL men säkerställ alltid att det verkligen är e
Paketstorlek:
5 ML
Marknadsförare:
Viatris Oy
Produkten finns på lager
30,89 €
6 178,00 € / 0.0050
SyylEnd är en lösning för behandling av vårtor i händerna, fötterna och kroppen. Hjälper kroppen till att torka av vårtorna och avstöta dem.
1. Håll flaskan stadigt, öppna försiktigt det barnsäkra locket, tvinga den brytsäkra ringen vid första användningen, och innan du drar ut penseln, låt penseln försiktigt rinna av på insidan av flaskans öppning i cirka 1 sekund för att ta bort överskottet av lösningen från penseln. Var uppmärksam på att lösningen får rinna av inne i flaskan och inte utanför.
2. Pensla sedan två gånger och stryk vårtan med penseln i en sekund varje gång. Var försiktig så att du inte vidrör den omgivande huden.
Upprepa behandlingen en gång per vecka.
Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Barn under 4 år kan behandlas med SyylEnd ORIGINAL men säkerställ alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan typ av hudförändring. Rådgör med din läkare eller rådgivning före behandlingen. För barn under 4 år är det extra viktigt att minska doseringen. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.
Myrsyra, vatten, glycerol.
Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, födelsemärken, liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar.
Vid osäkerhet om diagnosen kontakta din läkare.
• Använd inte plåster med SyylEnd ORIGINAL.
• Skydda inte den normala huden som omger vårtan med oljor eller salvor omedelbart före, under eller efter appliceringen.
• Använd inte om behandlad vårta blir öm, blöder eller om huden blir irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
• Använd inte i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
• Använd inte om du är överkänslig mot något innehållsämne.
Om du använder för mycket eller av misstag spiller lösning på huden, skölj genast rikligt med kallt vatten för att minska hudskada.
• Om du får stänk i ögat, skölj genast upprepade gånger med kallt vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare eller ring 112. Om du bär kontaktlinser, ta bort dem omedelbart och skölj dina ögon enligt beskrivningen.
Inga kända risker finns med att använda SyylEnd ORGINAL vid graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)