Medicin

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 1 mg 96 fol

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak.

Användningsändamål:
Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Nicotinell Mint sugtablett används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Nicotinell Mint 1 mg sugtablett rekommenderas till rökare med ett svagt eller måttligt nikotinberoende.

Dosering:
Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.
Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende
I början bör 1 sugtablett tas varje till varannan timme. Den vanliga doseringen är 8–12 sugtabletter per dag.
Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett ska maximalt 24 sugtabletter användas per dag
Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka
Aktiv ingrediens:
nikotiini
Paketstorlek:
96 fol
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Produkten finns på lager
19,62 €
Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Nicotinell Mint sugtablett används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att minska abstinensbesvären hos nikotinberoende personer som vill sluta röka. Nicotinell Mint 1 mg sugtablett rekommenderas till rökare med ett svagt eller måttligt nikotinberoende.
Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.
Startdosen bör vara individuell beroende på patientens nikotinberoende
I början bör 1 sugtablett tas varje till varannan timme. Den vanliga doseringen är 8–12 sugtabletter per dag.
Vid rökavvänjning och rökreduktion med Nicotinell sugtablett ska maximalt 24 sugtabletter användas per dag
Se noggrannare doseringsdirektiv och styrka från tabell i bipacksedeln
1mg nikotin
Samtidigt användande av sura drycker, som t ex kaffe eller läskedrycker, kan minska absorptionen av nikotin i munhålan. Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan sugtabletten används.


Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta läkare eller apotek
Nicotinell Mint sugtablett kan orsaka biverkningar liknande de som uppträder när nikotin administreras genom rökning
Yrsel, huvudvärk, hosta och insomni (dessa biverkningar kan också bero på abstinenssymptom vid rökavvänjning), illamående, hicka, magsymptom som t ex flatulens, kräkningar, stomatit, ömhet i munhåla, övre buksmärta, diarré, muntorrhet, förstoppning, faryngit, smärta i svalget
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Nikotin påverkar fostret, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under graviditet
Nikotin går över i modersmjölken, därför bör Nicotinell användas endast enligt läkarordination under amning
Se noggrannare direktiv angående användande av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)